ЕМ ВИ Баланс ЕООД – www.mvbalance.com – Счетоводството не е просто необходимост, а инвестиция във Вашия бизнес. Работим за растежа на нашите клиенти.

Счетоводна къща ЕМ ВИ БАЛАНС ЕООД предлага комплексно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, финансови, счетоводни, данъчно–правни, трудови и инвестиционни консултации, икономически анализи. Фирмата е със седалище в гр. София. Взаимоотношенията с клиентите се регламентират с договор за счетоводно обслужване и издаване на фактура за извършените услуги.

ЕМ ВИ БАЛАНС ЕООД предлага професионални, коректни и лоялни отношения, както и гъвкава ценова политика, отговаряща на индивидуалните потребности на клиента.

Предприятието е регистрирано през 2015г. със седалище и адрес на управление България, гр. София. Предмет на дейност са финансовите, счетоводни, данъчно – правни, трудови и инвестиционни консултации.

01.07.2017 ЕМ ВИ БАЛАНС ЕООД Информационен, Фирмен www.mvbalance.com