„Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД – Лицензирани, експертни и бизнес оценки, становища, експертизи.

„Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД извършва стопанска дейност в следните направления:

I. Лицензирани, експертни и бизнес оценки, становища, експертизи.

II. Консултантска дейност:

  • Финансови и SWOT анализи
  • Оценка на риск
  • Маркетингови анализи и прогнози
  • Проекти

III. Концесионни анализи и изготвяне на документация по чл.22 от Закон за концесиите /ЗК/ и чл.15 ал.2 от Правилник за прилагане на закона за концесиите /ППЗК/.

Дружеството има издаден сертификат за управленско консултиране в областите – Финансов мениджмънт, Стратегия и управленско консултиране, Маркетинг, Аутсорсинг, Оценка и управление на риска на инвестиционни проекти.

„Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД е вписано в регистъра на:

  • Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ под номер 903300008;
  • Агенция за малки и средни предприятия – под номер 1523;
  • Пълноправен член на Асоциация на сертифицирани консултантски фирми БАУКО, член на FEACO;
  • Дружеството притежава Удостоверение за сигурност №762 издадено от Държавна Агенция „Национална сигурност“ за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.
15.12.2012 „Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД Информационен, Фирмен www.consultcommerce99.com